Stirodom koncept sistem EE i S600

Sistem S600, je inovativno rešenje za izgradnju  objekata visoke energetske efikasnosti, sistem se sastoji od elemenata rezanih CNC postupkom koji se spajaju u elemenat svoda sa formom krova duzine 1m. Spajanjem tih elemenata formiraju se tunelski elementi, Najmanja debljina tih elemenata - zida je 30-33 cm.
Od ovih emenatai i formom mogu se izgrađivati poljoprivredni objekti tuneli za pečurke, zatim kuće-vikendice u prirodi, splavovi , hladnjače za voće, restorani u prirodi i ostale vrste objekata raznih namena .
Detalji gradnje kao i vrsta objekata  su dati na fotografijama .